Monday, February 21, 2011

Copii/sfinţi 2

           Dacă ai nenumărate păcate adunate în conştiinţa ta, atunci născoceşte o iertare a păcatelor tale, şi anume: creşte un atlet pentru Hristos. Prin aceste cuvinte nu-ţi spun: "Nu-l lăsa să se căsătorească!" ci "Învaţă-ţi copilul din prima vârstă să trăiască cu evlavie în lume!" Dacă vei întipări în sufletul său încă fraged învăţăturile cele bune nimeni nu va putea să i le desprindă, ele se întăresc a sigiliul aplicat pe ceară. Copilul când e mic are respect şi se teme de chipul tău, de cuvintele tale şi de tot ce faci. Întrebuinţează cum trebuie superioritatea ta.(...)
         Tot aşa şi voi, ca nişte sculptori, întrebuinţaţi timpul vostru liber pentru a sculpta statui minunate lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu grijă la ele în fiecare zi: care este darul lui natural, spre a-l dezvolta, care este defectul, spre a-l îndepărta. Cu multă grijă îndepărtaţi din suletul lor desfrânarea, căci mai cu seamă dragostea trupească tulbură sufletele tinerilor. Dar mai ales, înainte de a gusta din acest fel de dragoste, învaţă-l să fie cumpătat, să privegheze, să se roage cu stăruinţă şi să-şi facă semnul crucii când spune au face ceva.
                  Sf. Ioan Gură de Aur- Despre creşterea copiilor

No comments:

Post a Comment