Sunday, January 30, 2011

Stupid

manualul  de limba română-clasa a patra de Tudora Piţilă şi Cleopatra Mihăilescu


        Caracterizaţi,vă rog, dumnezeul lui Emil Gârleanu!În primul rând nu este atotştiutor (recurge la tot felul de trucuri ca să cunoască inima creaturilor lui), în al doilea rând nu are imaginaţie, în al treilea rând poate fi "pus la punct" de o broască.Cel mai grav este că actul creaţiei este ocazional dinamizat de ura dobitoacelor.Ca să atenueze toate acestea,autorul subliniază ideea că dumnezeu converteşte sfatul rău al dobitoacelor într-o făptură gingaşă şi graţioasă.Ridicol!
        Numele lui Dumnezeu nu trebuie luat în deşert.Toţi creştinii trebuie să-şi pregătească temeinic copiii să facă faţă unor astfel de situaţii în care Dumnezeirea este hulită. Copiii crescuţi într-o atmosferă de evlavie sesizează imediat că este ceva în neregulă cu ceea ce se predă şi nu se lasă influenţaţi. Dumnezeu să ne ajute!

No comments:

Post a Comment