Friday, April 1, 2011

   1 Aprilie - ziua păcălelilor, a minciunelilor. Fireşte că nu o ţin. Oare ar fi de folos să avem o zi a adevărului? Daaa, dar nu a sincerităţii. Poate avea consecinţe nefaste (tema filmului de mai sus). Adevărul (din perspectivă creştină), în schimb, ne face liberi. Să nu facem confuzie între sinceritate şi adevăr. Duhovniceşte vorbind, unele dintre gândurile omului pot fi aduse de vrăjmaşul; ele nu îl definesc pe om de aceea nu trebuie exteriorizate ca produse ale minţii acestuia. Sfinţii spun că mintea ar trebui să stea la poarta inimii întrebând gândurile care vor să intre: "Al cui eşti: al nostru, sau al vrăjmaşilor noştri?". Deci gândurile ne vatămă în măsura în care le încuviinţăm şi ne unim cu ele. Se aseamănă cu păsările cerului: nu le putem opri să zboare printre crengile copacilor, dar le putem alunga atunci când vor să se aşeze sau să ciugulească din rodul acestuia.

No comments:

Post a Comment