Saturday, December 31, 2011

Urare

Credit: Free images from acobox.com
          Revelionul fiind una dintre celebrările care umbresc prăznuirea unui mare sfânt al bisericii (prin îmbuibarea, beţia şi desfrânarea aferente celor mai multe petreceri), doresc tuturor vindecare sufletească şi eliberare din temniţa convenţiilor sociale.
14. Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul?
15. Şi ce învoire este între Hristos şi Veliar sau ce parte are un credincios cu un necredincios?
16. Sau ce înţelegere este între templul lui Dumnezeu şi idoli? Căci noi suntem templu al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis că: "Voi locui în ei şi voi umbla şi voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu".
17. De aceea: "Ieşiţi din mijlocul lor şi vă osebiţi, zice Domnul, şi de ce este necurat să nu vă atingeţi şi Eu vă voi primi pe voi.
18. Şi voi fi vouă tată, şi veţi fi Mie fii şi fiice", zice Domnul Atotţiitorul. (2 Corinteni, cap.6)

No comments:

Post a Comment